Välkommen till vår service för utebliven tidning

De tekniska problemen fortsätter!

På grund av dessa problem kan det vara svårt att nå oss på telefon. Risk finns för att väntetiden till vår personliga service blir lång.

Om du vill reklamera din tidning,
fyll i antingen telefonnummer eller abonnemangs-/prenumerationsnummer
och klicka på knappen Skicka:


Telefonnummer (inkl riktnummer) :

ex. 040999123, 0428881234
eller
Abonnemangs-/prenumerationsnummer (max. 10 siffror):

ex. 999125929
 

För att kunna använda Tidningsbärarnas webbtjänster krävs det att du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.