Välkommen till vår service för utebliven tidning
Idag har vi förseningar på grund av produktionsstörningar i

  Skåne,

gäller utbärningen av

  SYDSVENSKA DAGBLADET


Om du vill reklamera din tidning,
fyll i antingen telefonnummer eller abonnemangs-/prenumerationsnummer
och klicka på knappen Skicka:


Telefonnummer (inkl riktnummer) :

ex. 040999123, 0428881234
eller
Abonnemangs-/prenumerationsnummer (max. 10 siffror):

ex. 999125929
 

För att kunna använda Tidningsbärarnas webbtjänster krävs det att du har aktiverat cookies och javascript i din webbläsare.